Corporate News

Mon, 05 Aug 2019 05:30:00 GMT
Anoto meddelar pilot av KAIT med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor

Stockholm, 5 augusti, 2019 - Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att bolaget har tecknat ett avtal om en tre månaders pilot av KAIT med Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor.

Från och med den 19 augusti 2019 kommer två skolor från Viktor Rydberg i Stockholmsområdet att delta i en tre månaders pilot av KAIT.

KAIT är utformad för att minska elevernas börda genom att bedöma dem som individer och tillhandahålla individanpassade lektioner baserade på deras exakta styrkor och svagheter för att optimera deras förståelse. I slutändan hjälper plattformen läraren att instruera och vägleda eleverna mer effektivt, samtidigt som den hjälper eleven att förstå samt prestera bättre och snabbare.

”Vi är glada över att vår första svenska pilot kommer att vara tillsammans med Viktor Rydberg eftersom att de alltid har legat i framkant gällande innovation och är ledande i att förbättra utbildningskvaliteten i Sverige. Detta ligger helt i linje med vårt mål att förbättra utbildning globalt. Alla ska kunna ha tillgång till samma utbildningsnivå oavsett vem man är eller vilken skola man går på, KAIT kommer att hjälpa till att demokratisera tillgången till kvalitetsutbildning runt om i världen.”

"När KAIT nu rullas ut i Sverige, USA, Sydkorea och Japan kan vi se att vår plattform verkligen kommer att kunna förändra utbildning och förbättra effektiviteten för både lärare och elever överallt.", sa Joonhee Won, VD för Anoto Group.

“På VR-skolor fokuserar vi på att skapa individanpassade studiemiljöer. Vi försöker alltid skapa varierade inlärningsmöjligheter, ledda av engagerade lärare som utnyttjar teknik för att stödja varje elev.", sa Kirsty Lundström, skolchef.


För ytterligare information kontakta:
Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

För mer information om Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor, besök www.vrskolor.se eller email kristy.lundstrom@vrskolor.se.


Om Anoto Group

Anoto är ett offentligt hållet svenskt teknikföretag som är känt globalt för innovation inom informationsrika mönster och det optiska erkännandet av dessa mönster. Det är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, som historiskt har använt sin proprietära teknik för att utveckla smartpens och den relaterade mjukvaran. Dessa smartpens berikar vardagen för miljontals människor runt om i världen. Nu är Anoto en molnbaserad mjukvarulösningsleverantör baserad på sin patenterade punktmönsterteknik som ger en metod för att samla digitala stora data från analoga ingångar. Anoto Cloud inkluderar Anotos fyra lösningar: KAIT - världens första AI-lösning för offline-utbildning; ACE - Anotos nya och förbättrade företagsformulärslösningar; aDNA - Anotos säkra interaktiva marknadsföringslösning; och Dr. Watson - Anotos biometriska autentiserings- och säkerhetslösning. Anoto handlas på Small Cap-listan över Nasdaq Stockholm under ANOT.

Om Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor grundades 1994 och driver tre högstadieskolor och fyra gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Stiftelsens vision är att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Alla fyra gymnasieskolorna är tvåspråkiga och ungefär en fjärdedel av undervisningen ges på engelska av lärare som har engelska som modersmål.