Corporate News

Thu, 13 Sep 2018 05:30:00 GMT
Anoto utser ny CFO med global mjukvaruerfarenhet

Stockholm, den 13 september 2018 - Anoto Group AB (Anoto) har idag utsett Rui Sousa till CFO. Närmast kommer Rui från tjänsten CFO på Outsystems, ett världsledande bolag inom low-codeplattformar med en värdering på över en miljard USD. Rui kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp.

"Att anställa en CFO med ledningserfarenhet från ett globalt mjukvaruföretag är otroligt viktigt för Anoto i bolagets nuvarande utvecklingsfas. Vi lanserar flera lösningar och applikationer baserade på vår skyddade mikropunktsmönsterteknologi. Rui för med sig nödvändig erfarenhet och expertis för en växande global mjukvarurörelse" säger Joonhee Won, VD för Anoto.

Anotos ledningsgrupp består nu av tre personer (VD, CTO Steve Kim, CFO Rui Sousa) sedan den tidigare CRO Hojae Hwang lämnat bolaget av personliga skäl. Anotos ledning består också av en exekutivkommitté bestående av fem experter:

Data Scientist - Ashwin Sabapathy
Retail Channel Management - Aanand Radhakrishnan
Global Sales Coordinator - Peter Ahn
Strategic Initiatives and Legal - Philip Madero Hammarskiöld
Financial Controller - Seunghoon Song

Härutöver började Peter Mah i september som Head of Sales Asia. Anotos totala antal anställda per idag fortsätter att vara 37 stycken.

Rui Sousa påbörjar sin anställning i november 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försor, för offentliggörande den 13 september 2018 kl. 07.30 CET.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga


Download PDF